Wahabi: Sejarah, Ciri-Ciri, DLL [PENJELASAN LENGKAP]

Kebatilan yang paling berbahaya adalah ia yang bersembunyi di balik topeng kebenaran. Seperangkata kebatilan yang dibungkus dengan topeng kebenaran, kemudian diperkenalkan kepada khalayak ramai sebagai kebenaran. Ada beberapa ungkapan yang mutlak benar seperti ajakan mari kembali kepada Alquran dan hadis, beragama harus dengan dalil bukan ikut-ikutan, agama itu adalah qala Allah dan Qala Rasul. Semua … Read more Wahabi: Sejarah, Ciri-Ciri, DLL [PENJELASAN LENGKAP]

Bacaan Sholat [PENJELASAN LENGKAP]

Islam hadir sebagai agama multidimensi, islam tidak semata mengajarkan konsepsi spritual (ibadah), melainkan juga konsepsi sosial (mu’amalah) dan moral (akhlak). Ajaran islam mencakupi semua sisi kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip keseimbangan dalam ajaran islam senantiasa menjaga umatnya agar tidak terjebak dalam keekstriman, baik ekstrim kiri maupun kanan. Karena pada dasarnya keekstriman adalah tercela yang tidak … Read more Bacaan Sholat [PENJELASAN LENGKAP]

Puasa Ramadhan: Niat, Doa Berbuka, yang Membatalkan, DLL [PENJELASAN LENGKAP]

Puasa Ramadhan merupakan bagian dari rukun Islam. Ia telah menjadi ijma’ dan dipraktekkan olah seluruh umat Islam. Puasa Ramadhan juga telah menjadi sesuatu yang mendarah daging di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah muslim, bahkan semarak bulan Ramadhan juga pasti dirasakan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Pada pembahasan ini kita akan membahas beberapa permasalahan  penting … Read more Puasa Ramadhan: Niat, Doa Berbuka, yang Membatalkan, DLL [PENJELASAN LENGKAP]

Zakat Fitrah: Pengertian, Dalil, Tata Cara, DLL [PENJELASAN LENGKAP]

Pengertian Zakat Fitrah Term zakat fitrah terdiri dari dua kata yaitu زكاة dan فطرة. Kata زكاة secara bahasa bermakna “bertumbuh, bertambah, membaik, inti dari sesuatu dan bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk membersihkan sisanya”.[1] Adapun kata فطرة  merupakan bentuk mashdar dari فطر yang artinya alami atau keadaan asal dari sesuatu. Allah swt berfirman: فَأَقِمْ … Read more Zakat Fitrah: Pengertian, Dalil, Tata Cara, DLL [PENJELASAN LENGKAP]

Huruf Hijaiyah: 29 Huruf Arab yang Luar Biasa [PENJELASAN LENGKAP]

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dalam rumpun bahasa semit selain bahasa Aramaik, Ibrani, Suryani, Kaldea dan Babilonia. Hal ini menyebabkan  huruf-huruf dasar dalam bahasa Arab juga memiliki kesamaan dengan beberapa bahasa tersebut. Kesamaan terbanyak yang ditemui dalam bentuk-bentu huruf hijaiyah adalah dengan huruf-huruf dalam bahasa kaldea. Secara umum huruf hijiaiyah juga dapat dikatakan memiliki … Read more Huruf Hijaiyah: 29 Huruf Arab yang Luar Biasa [PENJELASAN LENGKAP]

26 Ebook Islami Terbaik. Mau?

KLIK JIKA MAU!
close-link
Klik Dong!